Andre kommandoar

Dette er ei liste over funksjonar og uttrykk som ikkje er tekne med i dei andre kategoriane.

Beep-uttrykket

Spelar av ei tone gjennom hÞgtalaren i datamaskinen. Tona er systemavhengig og kan ikkje endrast pÄ nokon mÄte.

Shell-funksjonen

Byrjar eit nytt program og definerer vindaugestilen om nĂždvendig.

Wait-uttrykket

Avbryt programutfÞringa i sÄ mange millisekund som oppgjeve.

WaitUntil-uttrykket

Avbryt programkĂžyringa ved det bestemte tidspunktet.

GetSystemTicks-funksjonen

Returnerer talet pÄ «system-ticks». Denne funksjonen kan brukast for Ä optimalisera ulike prosessar.

GetPathSeparator-funksjonen

Returnerer teiknet som vert brukt av operativsystemet for Ă„ skilja mapper i filstiane.

Environ-funksjonen

Returnerer verdiane av ein miljĂžvariabel som ein streng. MiljĂžvariablane er avhengige av kva operativsystem som er i bruk.

GetSolarVersion-funksjonen

Returnerer det interne nummeret for den gjeldande LibreOffice-versjonen.

GetGuiType-funksjonen

Returnerer ein nummerisk verdi som spesifiserer det grafiske brukargrensesnittet.

TwipsPerPixelX-funksjonen

Returnerer talet pÄ «twips», som viser breidda pÄ ein piksel.

TwipsPerPixelY-funksjonen

Returnerer talet pÄ «twips», som viser hÞgda pÄ ein piksel.

GlobalScope-spesifikator

For Ä administrera personlege eller delte behaldarar (program-makroar eller Mine makroar) inne frÄ eit dokument, brukar du spesifikatoren GlobalScope.

StĂžtt oss!