StrReverse-funksjonen [VBA]

Returnerer strengen med omvendt rekkjefølgje på teikna.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


StrReverse (Tekst1 As String)

Returverdi:

String

Parametrar:

Tekst1: Strenguttrykket der rekkjefølgja på teikna skal bytast om.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Støtt oss!