Len-funksjonen

Returnerer talet på teikn i ein streng eller kor mange byte som er nødvendige for å lagra ein variabel.

Syntaks:


Len (Tekst As String)

Returverdi:

Long

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk eller ein variabel av ein annan type.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Støtt oss!