ConvertFromURL-funksjonen

Konverterer ein fil-URL til eit systemfilnamn.

Syntaks:


ConvertFromURL(filename)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Filenamn: Eit filnamn som streng.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    systemFile$ = "c:\mappe\mintekst.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Støtt oss!