ConvertFromURL-funksjonen

Konverterer ein fil-URL til eit systemfilnamn.

Syntaks:


ConvertFromURL(filename)

Returverdi:

String

Parametrar:

filename: Eit filnamn som ein streng.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Støtt oss!