UCase-funksjonen

Omformar små bokstavar i ein streng til store bokstavar.

Sjå også LCase-funksjonen.

Syntaks:

UCase (Tekst As String)

Returverdi:

String

Parametrar:

Text: Kva strenguttrykk som helst som skal omformast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Støtt oss!