RSet-uttrykket

H√łgrejusterer ein streng inne i ein variabel, eller kopierer ein brukardefinert variabeltype til ein annan.

Syntaks:


RSet Tekst As String = Tekst eller RSet Variabel1 = Variabel2

Parametrar:

Tekst: Ein strengvariabel.

Tekst: Streng som skal h√łgrejusterast i strengvariabelen.

Variabel1: Brukardefinert variabel som er målet for den kopierte variabelen.

Variabel2: Brukardefinert variabel som skal kopierast inn i ein annan variabel.

Viss strengen er kortare enn strengvariabelen, vil RSet h√łgrejustera strengen i strengvariabelen. Manglande teikn i strengen vert byt ut med mellomrom. Viss strengen er lenger enn strengvariabelen, vert overskytande teikn sl√łyfa og dei resterande teikna vert h√łgrejusterte i strengvariabelen.

Du kan ogs√• bruka uttrykket RSet for √• tildela variablar av √©in sj√łlvdefinert type til ein annan.

Dette eksempelet brukar uttrykka RSet og LSet for √• endra venstre- og h√łgrejusteringa i ein streng.

Eksempel:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' H√łgrejusterer "SBX" i ein streng med 40 teikn
  ' Byter ut stjerner med mellomrom
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Venstrejusterer "SBX" i ein streng med 40 teikn
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

St√łtt oss!