Right-funksjonen

Returnerer dei "n" teikna lengst til høgre i strenguttrykket.

Sjå også Left-funksjonen.

Syntaks:


Right (Tekststreng, n som Long)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tekst: Strenguttrykket som teikna lengst til høgre skal returnerast frå.

n: Numerisk uttrykk som bestemmer kor mange teikn som skal returnerast. Viss n = 0, vert ein tom streng returnert. Den største tillatne verdien er 2.147.483.648.

Dette eksempelet konverterer datoen i formatet YYYY-MM-DD til US-datoformatet (MM/DD/YYYY).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Skriv inn ein dato i det internasjonale formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støtt oss!