Left-funksjonen

Returnerer så mang teikn til venstre som du har oppgjeve for eit strenguttrykk.

Syntaks:


Left (Tekststreng, n som Long)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk som du vil returnera dei venstre teikna frå.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Det følgjande eksempelet konverterer ein dato i formatet ÅÅÅÅ.MM.DD til formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Skriv inn ein dato i det internasjonale formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Støtt oss!