String-funksjonen

Lagar ein streng som inneheld eitt oppgjeve teikn, eller det første teiknet av strengen som skal sendast til funksjonen.

Syntaks:


String (n As Long, {uttrykk As Integer | teikn As String})

Returverdi:

Streng

Parametrar:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Uttrykk: Numerisk uttrykk som inneheld ASCII-koden for teiknet.

Teikn: Eitkvart enkelt teikn som vert brukt for å byggja returstrengen, eller einkvar streng der berre det første teiknet vert brukt.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Støtt oss!