Gjenta innhaldet

Desse funksjonane gjentek innhaldet av ein streng.

Space- og Spc-funksjonane

Returnerer ein streng som inneheld ei bestemt mengde mellomrom.

String-funksjonen

Lagar ein streng som inneheld eitt oppgjeve teikn, eller det første teiknet av strengen som skal sendast til funksjonen.

Støtt oss!