Gjenta innhaldet

Desse funksjonane gjentek innhaldet av ein streng.

Space- og Spc-funksjonane

Returnerer ein streng som inneheld ei bestemt mengde mellomrom.

String Function

Lagar ein streng som inneheld eitt oppgjeve teikn, eller det første teiknet av strengen som skal sendast til funksjonen.

Støtt oss!