ChrW-funksjonen [VBA]

Returnerer Unicodeteiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


ChrW(Exoression As Integer)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: eit numerisk uttrykk som representerer ein gyldig 16-bit Unicode-verdi 0 - 65535. (For å støtta uttrykk med eit nominelt negativt argument som ChrW(&H8000 på ein bakoverkompatibel måte vert verdiar i området −32768 til −1 tilordna internt til området 32768 til 65535). Ein tom verdi returnerer feilkoden 5. Ein verdi utføre området [0,65535] returnerer feilkoden 6.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:


Sub ExampleChrW
 ' Dette eksempelet set dei greske bokstavane Alfa og Omega inn i ein streng.
 MsgBox "Frå "+ ChrW(913)+" til " + ChrW(937)
 ' Utskrifta kjem fram i dialogvindauget som «Frå Α til Ω»
End Sub

Støtt oss!