AscW-funksjon) [VBA]

Returnerer Unicodeverdien for det første teiknet i eit strenguttrykk.

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:


AscW (string) As Long

Returverdi:

Long

Parametrar:

Streng: Eitkvart gyldig strenguttrykk. Berre det første teiknet i strengen er relevant.

Bruk AscW-funksjonen for å byta ut Unicode-teikn med verdien. Dersom AscW-funksjonen resulterer i ein tom streng, vil LibreOffice Basic melda om køyretidsfeil. Returnerte verdiar er mellom 0 og 65 535.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' returnerer 65
 Print AscW(string:="Ω") ' returnerer 937
 Print AscW("Αθήνα") ' returnerer 913 sidan berre det første teiknet (Alfa) i strengen vert rekna med.
End Sub

Støtt oss!