Chr-funksjonen

Returnerer teiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

Syntaks:


   Chr[$](teiknkode As Integer) As String
  

Returverdi:

String

Parametrar:

charcode: eit numerisk uttrykk som representerer ein gyldig 8-bit ASCII-verdi (0-255) eller ein 16-bit Unicode-verdi. (For å støtte bakoverkompatible uttrykk med eit nominelt negativt argument som Chr(&H8000), vert verdiar i området -32768 til -1 sett til 32768 til 65535.)

warning

Når VBA-kompatibilitetsmodus er slått på (Option VBASupport 1), er charcode eit numerisk uttrykk som representerer ein gyldig 8-bit ASCII-verdi (0-255).


Bruk Chr$-funksjonen forå senda spesielle kontrollsekvensar til ein skrivar eller anna utstyr for utdata. Du kan også bruka det for å setja inn sitatteikn i eit strenguttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

note

Det vil oppstå ein overflytefeil når VBA-kompabilitetsmodus er slått på og verdien av uttrykket er større enn 255.


Eksempel:


    Sub ExampleChr
      ' Dette vil setja inn sitatteikn (ASCII-verdi 34) i ein streng.
      MsgBox "Ei " + Chr$(34) + "kort" + Chr(34) + " reise."
      ' Utskrifta kjem fram i dialogvindauget som «Ein "kort" tur.»
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@"-teikn
    End Sub
  

Støtt oss!