Chr-funksjonen

Returnerer teiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

Syntaks:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Returverdi:

String

Parametrar:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Bruk Chr$-funksjonen forå senda spesielle kontrollsekvensar til ein skrivar eller anna utstyr for utdata. Du kan også bruka det for å setja inn sitatteikn i eit strenguttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

note

Det vil oppstå ein overflytefeil når VBA-kompabilitetsmodus er slått på og verdien av uttrykket er større enn 255.


Eksempel:


    Sub ExampleChr
      ' Dette vil setja inn sitatteikn (ASCII-verdi 34) i ein streng.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' Utskrifta kjem fram i dialogvindauget som «Ein "kort" tur.»
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
    
  

Støtt oss!