Chr-funksjonen

Returnerer teiknet som høyrer til den oppgjevne teiknkoden.

Syntaks:

Chr(Uttrykk As Integer)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: eit numerisk uttrykk som representerer ein gyldig 8-bit ASCII-verdi (0-255) eller ein 16-bit Unicode-verdi. (For å støtta uttrykk med eit nominelt negativt argument som Chr(&H8000) på ein bakoverkompatibel måte vert verdiar i området −32768 til −1 tilordna internt til området 32768 til 65535).

warning

Når VBA-kompabilitetsmodus er slått på (OPTION VBASUPPORT 1), er Uttrykk eit taluttrykk som representerer ein gyldig 8 bit ASCII-verdi (0..255).


Bruk Chr$-funksjonen forå senda spesielle kontrollsekvensar til ein skrivar eller anna utstyr for utdata. Du kan også bruka det for å setja inn sitatteikn i eit strenguttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt, når VBA-kompabilitetsmodus er slått på og uttrykket er større enn 255.

Eksempel:


    Sub ExampleChr
      ' Dette vil setja inn sitatteikn (ASCII-verdi 34) i ein streng.
      MsgBox "Ein "+ Chr$(34)+"kort" + Chr$(34)+" tur."
      ' Utskrifta kjem fram i dialogvindauget som «Ein "kort" tur.»
    End Sub
  

ASC

Støtt oss!