Asc-funksjonen (BASIC)

Returnerer ASCII-verdien (American Standard Code for Information Interchange) for det første teiknet i eit strenguttrykk.

Syntaks:


Stigande(streng) som long

Returverdi:

Long

Parametrar:

Streng: Eitkvart gyldig strenguttrykk. Berre det første teiknet i strengen er relevant.

Bruk Stigande-funksjonen for å byta ut nøklar med verdiar. Viss Stigande-funksjonen vert brukt på ein tom streng, vil LibreOffice Basic gje tilbake ein køyretidsfeil. I tillegg til 7-bit ASCII-teikn (kode 0 - 127), kan ASCII-funksjonen også oppdaga teikn som ikkje kan skrivast ut i ASCII-koden. Funksjonen kan også handsama 16-bit unicode.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleASC
    Print STIGANDE("A") ' returnerer 65
    Print STIGANDE(string:="Z") ' returnerer 90
    Print STIGANDE("Las Vegas") ' returnerer 76 sidan berre det første teiknet i strengen vert rekna med.
End Sub

Støtt oss!