Strengar

Desse funksjonane og uttrykka kontrollerer og returnerer strengar.

Du kan bruka strengar for å redigera tekst i LibreOffice Basic-program.

Konvertering av ASCII/ANSI i strengar

Desse funksjonane konverterer strengar til og frå ASCII- og ANSI-kode.

Gjenta innhaldet

Desse funksjonane gjentek innhaldet av ein streng.

Redigera strenginnhald

Den følgjande funksjonen redigerar, formaterer og justerer innhaldet i strengar. Bruk operatoren & eller + for å slå saman strengar.

Redigera strenglengder

Desse funksjonane bestemmer strenglengder og samanliknar strengar.

Støtt oss!