Samanlikningsoperatorar

Samanlikningsoperatorane samanliknar to uttrykk. Resultatet vert returnert som eit logisk uttrykk som viser om samanlikninga er Sann (True, -1) eller Usann (False, 0).

Syntaks:


 result = expression1 { = | < | > | <= | >= } expression2

Parametrar:

result: Boolsk verdi som spesifiserer resultatet av samanlikning (True (Sann) eller False) (Usann)

expression1, expression2: Kva numeriske verdiar som helst eller strengar som du vil samanlikne.

Samanlikningsoperatorar

= : Lik med

< : Mindre enn

> : Større enn

<= : Mindre enn eller lik

>= : Større enn eller lik

<> : Ulik

Eksempel:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot As String ' Rotkatalogen for inn- og utdata for fila
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Støtt oss!