Erase-uttrykket

Slettar innhaldet av tabellelement i tabellar (array) med fast storleik og frigjer minne brukt av tabellar med variabel storleik.

Syntaks:

Erase syntaks


 Erase tabell1 [, tabell2 [,…]]

Parametrar:

array list - Ei kommadelt liste med tabellar som skal slettast.

Eksempel:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b og c(0) er uendra
   Erase b, c(0) ' alt vert fjerna
 End Sub

Dim eller ReDim statements

Array eller DimArray functions

Funksjonane Lbound og Ubound

Støtt oss!