EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer SANN viss dei to spesifiserte UNO-objekta er av same UNO obkjektførekomst.

Syntaks:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Returverdi:

Bool

Eksempel:


  ' Kopi av objekt -> same førekomst
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Kopi av structs som verdi -> ny førekomst
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Støtt oss!