EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer Sann viss dei to spesifiserte Basic-variablane representerer den same Uno obkjektførekomsten.

Syntaks:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parametrar:

oObj1, oObj2: variablane som skal testast.

Returverdi:

Bool

Eksempel:

Eksempelet nedanfor returnerer Sann fordi både oDoc og ThisComponent er referansar til det same objektet:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Eksempelet nedanfor returnerer Usann fordi tildelinga lagar ein kopi av det opphavlege objektet. Difor refererer Struct1 og Struct2 til ulike objektførekomstar.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Støtt oss!