HasUnoInterfaces-funksjonen

Undersøker om eit Basic Uno-objekt har støtte for bestemte Uno-grensesnitt.

Returnerer SANN dersom det er støtte for alle dei nemnde Uno-grensesnitta, elles USANN.

Syntaks:

HasUnoInterfaces( oTest, Uno-Interface-Name 1 [, Uno-Interface-Name 2, ...])

Returverdi:

Bool

Parametrar:

oTest:Uno-objektet som du vil testa..

Uno-grenessnittnamn: liste over Uno-grensesnittnamn.

Eksempel:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Støtt oss!