DimArray-funksjonen

Returnerer ein varianttabell.

Syntaks:


DimArray (Argumentliste)

Sjå også Array

Viss ingen parametrar er overførte, vert det oppretta ein tom tabell (som DimA(), som er det same som ein sekvens med lengs 0 i Uno). Viss parametrane er oppgjeve, vert det oppretta ein dimensjon for kvart parameter.

Parametrar:

Argumentliste: Ei liste med kor mange argument som helst, skilde med komma.

Feilkodar

9 Indeks utføre definert område

Eksempel:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' er det same som Dim a( 2, 2, 4 )

Støtt oss!