Array-funksjonen

Returnerer Variant-typen med eit datafelt.

Syntaks:


Array (Argumentliste)

Sjå også DimArray

Parametrar:

Argumentliste: Ei liste med argument, skilde med komma.

Eksempel:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Støtt oss!