Optional (i Function-uttrykk)

Gjer at du kan definera parametrar som vert sende til ein funksjon som valfrie.

Sjå også IsMissing

Syntaks:


Function MyFunction(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Eksempel:


    Result = MyFunction("Her", 1, "Der") ' alle argumenta sende.
    Result = MyFunction("Test", ,1) ' det andre argumentet manglar.

Sejå også eksempel.

Støtt oss!