IsMissing-funksjonen

Kontrollerer om ein funksjon er kalla opp med ein valfri parameter.

Sjå også valfri

Syntaks:


sMissing( ArgumentNamn )

Parametrar:

ArgumentNamn: Namnet på det valfrie argumentet.

Viss IsMissing-funksjonen vert kalla opp med ArgumentName, vert SANN returnert.

Sjå også eksempel.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Støtt oss!