IsMissing-funksjonen

Kontrollerer om ein funksjon er kalla opp med ein valfri parameter.

Sjå også valfri

Syntaks:


sMissing( ArgumentNamn )

Parametrar:

ArgumentNamn: Namnet på det valfrie argumentet.

IsMissing returnerer True viss ingen verdi er sendt i ArgumentName. Elles vert False returnert.

Sjå også eksempel.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Støtt oss!