FindPropertyObject-funksjonen

Tillet at objekt kan verta adresserte under køyringa som ein strengparameter ved å bruka objektnamnet.

For eksempel denne kommandoen:


MyObj.Prop1.Command = 5

samsvarar med kommandoblokka:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Dette tillet at namn kan verta oppretta dynamisk ved køyretid. For eksempel:

"TextEdit1" til "TextEdit5" i ei løkke for å laga fem kontrollnamn.

Sejå også FindObject

Syntaks:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametrar:

ObjVar: Objektvariabel som skal definerast dynamisk under køyringa.

PropName: Streng som inneheld namnet på eigenskapen som skal adresserast under køyringa.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

12 Variabelen er ikkje definert

14 Ugyldig parameter

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

57 Utstyrs-I/O-feil

Støtt oss!