Globalt nøkkelord

Dimensjonerer ein variabel eller ein tabell (array) på globalt nivå, altså ikkje inne i ein subrutine eller funksjon, slik at variabelen eller tabellen er gyldig i alle biblioteka og modulane i den gjeldande økta.

Syntaks:


Global VarNamn[(start TO slutt)] [As VarType][, VarNamn2 [(start TO slutt)] [As VarType][,...]]

Eksempel:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Støtt oss!