Public-uttrykket

Dimensjonerer ein variabel på modulnivå, det vil seia utanfor ein subrutine eller ein funksjon, slik at variabelen kan brukast i alle biblioteka og modulane.

Syntaks:


Public VarNamn[(start TO slutt)] [As VarType][, VarNamn2[(start TO slutt)] [As VarType][,...]]

Eksempel:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Støtt oss!