Option VBASupport-uttrykket

Gjer at LibreOffice Basic vil st√łtte nokre VBA-uttrykk, funksjonar og objekt.

warning

Dette uttrykket m√• setjast inn framf√łre programkoden i ein modul.


note

St√łtta for VBA er ikkje fullstendig, men dekker ein stor del av det vanlege bruksm√łnsteret.


warning

N√•r st√łtte for VBA er sl√•tt p√•, vil funksjonsargumenta og returverdiane for LibreOffice Basic vera dei same som i dei tilsvarande VBA-funksjonane. N√•r denne st√łtta er sl√•tt av, kan funksjonane i LibreOffice Basic ha andre argument og returverdiar enn dei tilsvarande VBA-argumenta.


Syntaks:

Option VBASupport {1|0}

Parametrar:

1: Sl√• p√• VBA-st√łtte i LibreOffice

0: Sl√• av VBA-st√łtte

Eksempel:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

St√łtt oss!