Option Explicit-uttrykket

Bestemmer at alle variablane i programkoden må definerast før du brukar dei med Dim-uttrykket.

Syntaks:

Option Explicit

Parametrar:

warning

Dette uttrykket må setjast inn framføre programkoden i ein modul.


Eksempel:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 To 10 ' Dette fører til ein køyretidsfeil
        Rem
    Next i%
End Sub

Støtt oss!