Option Base-uttrykket

Set den nedre grensa for tabellar til 0 eller 1.

Syntaks:

Option Base { 0 | 1}

Parametrar:

Åtvaringsikon

Dette uttrykket må setjast inn før den køyrbare programkoden i ein modul.


Eksempel:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Støtt oss!