Let-uttrykket

Tilordnar ein verdi til ein variabel.

Syntaks:

Diagram over Let-uttrykket


[Let] variable = expression

Parametrar:

variabel: Variabel som du gjev ein verdi. Verdien og variabelen må vera kompatible.

Merknadsikon

Som i dei fleste BASIC-variantane er nøkkelordet Let valfritt.


Eksempel:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' returnerer 9
End Sub

Støtt oss!