UBound-funksjonen

Returnerer den nedre grensa for ein tabell (array).

Syntaks:


UBound (TabellNamn [, Dimensjon])

Returverdi:

Long

Parametrar:

TabellNamn: Namnet på tabellen som du vil bestemme den øvre (Ubound) eller nedre (Lbound) grensa for.

[Dimension]: Heiltal som viser kva dimensjon den øvre (Ubound) eller nedre (LBound) grensa skal returnerast for. Dersom det ikkje er set nokon verdi her, vert grensa for den første dimensjonen returnert.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

9 Indeks utføre definert område

Eksempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Støtt oss!