LBound-funksjonen

Returnerer nedre grense for ein tabell (array)

Syntaks:


LBound (TabellNamn [, Dimensjon])

Returverdi:

Long

Parametrar:

TabellNamn: Namnet på tabellen som du ønskjer å finne øvre (Ubound) eller nedre (Lbound) grenseverdien for.

[Dimensjon]: Heiltal som viser for kva dimensjon den øvre (Ubound) eller den nedre (Lbound) grensa skal returnerast. Dersom det ikkje er oppgjeve nokon verdi her, vert den første dimensjonen vist.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

9 Indeks utføre definert område

Eksempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returnerer 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Støtt oss!