IsObject-funksjonen

Testar om ein variabel er eit objekt, i motsetnad til primitive datatypar som datoar, tal og tekstar. Funksjonen returnerer True viss variabelen er eit objekt, elles returnerer han False.

Syntaks:


IsObject(var)

Returverdi:

Boolsk

Parametrar:

var: Kvar variabel som helst du ønskjer å testa.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Dei følgjande objekta returnerer True:

warning

Datastrukturar returnerer True sjølv om dei er tomme. Variablar som er definerte som objekt, returnerer True endå om dei ikkje er initialiserte.


Støtt oss!