IsObject-funksjonen

Testar om ein variabel er eit objekt, i motsetnad til primitive datatypar som datoar, tal og tekstar. Funksjonen returnerer True viss variabelen er eit objekt, elles returnerer han False.

Denne funksjonen returnerer Sann ved desse objekttypane:

warning

Datastrukturar returnerer True sjølv om dei er tomme. Variablar som er definerte som objekt, returnerer True endå om dei ikkje er initialiserte.


Syntaks:

IsObject(var)

Returverdi:

Boolsk

Parametrar:

var: Variabelen som skal testast-

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Støtt oss!