IsNumeric-funksjonen

Testar om eit uttrykk er eit tal. Viss uttrykket er eit tal, vil funksjonen returnera True, elles False.

Syntaks:


IsNumeric (Var)

Returverdi:

Boolean

Parametrar:

Var: Eitkvart uttrykk som skal testast.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Støtt oss!