IsError-funksjonen

Kontrollerer om ein variabel inneheld ein feilverdi.

Syntaks:


    IsError (Var)
  

Returverdi:

Bool

Parametrar:

variabel: Variabelen som du ønskjer å kontrollere. Funksjonen returnerer SANN viss variabelen inneheld ein feilverdi, elles USANN.

Støtt oss!