IsDate-funksjonen

Kontrollerer om eit tal- eller strenguttrykk kan konverterast til ein Date-variabel.

Syntaks:


IsDate (Uttrykk)

Returverdi:

Boolean

Parametrar:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal testast. Viss uttrykket kan konverterast til ein dato, vil funksjonen returnera True (SANN), elles False (USANN).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Støtt oss!