DefVar-uttrykket

Set standard variabeltype ifølgje eit bokstavområde viss det ikkje er

Syntaks:


Defxxx Teiknområde1[, Teiknområde2[,…]]

Parameterar:

Teiknområde: Bokstavar som bestemmer variabelområdet som du vil setja standarddatatypen for.

xxx: Nøkkelord som definerer standardvariabeltypen:

Nøkkelord: Standardvariabeltype

DefVar: Variant

Eksempel:


' Prefiksdefinisjonar for variabeltypar:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
    vDiv = 99 ' vDiv er ein implisitt variant
    vDiv="Hallo verda"
End Sub

Støtt oss!