DefObj-uttrykket

Set standard variabeltype ifølgje eit bokstavområde viss det ikkje er

Syntaks:


Defxxx Teiknområde1[, Teiknområde2[,…]]

Parametrar:

Teiknområde: Bokstavar som bestemmer variabelområdet som du vil setja standarddatatypen for.

xxx: Nøkkelord som definerer standardvariabeltypen:

Nøkkelord: Standardvariabeltype

DefObj: Objekt

Eksempel:


' Prefiksdefinisjon for variabeltypar:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Støtt oss!