DefErr-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nøkkelord, vil DefErr-uttrykket setja standard datatype i høve til eit bokstavområde.

Syntaks:

Diagram for DefType-uttrykket


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametrar:

char: Bokstavprefiks som spesifiserer standard datatype for variablar.

char-char: Prefiks for eit bokstavområde som spesifiserer standard datatype for variablar.

Eksempel:


  ' Prefiks-definisjonar for variabeltypar:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

DefErr e
Sub ExampleDefErr
  eErr = Feil REM eErr er ein implisitt feilvariabel
End Sub

Støtt oss!