DefCur-uttrykket

Viss det ikkje er spesifisert eit typedeklarasjonsteikn eller nøkkelord, vil DefCur-uttrykket setja standard datatype i høve til eit bokstavområde.

Syntaks:


Defxxx Teiknområde1[, Teiknområde2[,…]]

Parameterar:

Teiknområde: Bokstavar som bestemmer variabelområdet som du vil setja standarddatatypen for.

xxx: Nøkkelord som definerer standardvariabeltypen:

Nøkkelord: Standardvariabeltype

DefCur: Valuta

Eksempel:


' Prefiksdefinisjon for variabeltypar:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur = Valuta ' cCur er ein implisitt valutavariabel.
End Sub

Støtt oss!