CSng-funksjonen

Omformar eitkvart streng- eller taluttrykk til data av typen Single.

Syntaks:


CDbl (Uttrykk As Variant) As Single

Returverdi:

Single

Parametrar:

Expression: Kva strenguttrykk eller numerisk uttrykk som helst som du vil konvertera. Viss eit strenguttrykk skal konverterast, må tala skrivast inn med punktum («.») som desimalskiljeteikn og komma («,») som tusenskiljeteikn, noko som kan vera annleis enn slik det er sett opp i LibreOffice sine språkinnstillingar.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vert viste i høve til LibreOffice sine språkinnstillingar:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Støtt oss!