CDbl-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til type Double.

Syntaks:


CDbl (Uttrykk As Variant) As Double

Returverdi:

Double

Parametrar:

Uttrykk: Eitkvart strenguttrykk eller numerisk uttrykk som du vil konvertere. For å konvertere eit strenguttrykk, må talet skrivast inn som vanleg tekst ved å bruka standard talformat for LibreOffice lokale innstillingar. For eksempel må talet skrivast med komma «,» som desimalteikn og mellomrom som tusenskilje, for eksempel 123 456,78 for norsk språkinnstilling og 123,456.78 for engelsk språkinnstilling.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Numeriske uttrykk vert viste i høve til LibreOffice sine lokale innstillingar:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(Ausdruck := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Støtt oss!