CDbl-funksjonen

Omformar eit tal- eller strenguttrykk til type Double.

Syntaks


CDbl (Uttrykk)

Returverdi

Double

Parametrar:

Uttrykk Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast. For å konvertera eit strenguttrykk må talet skrivast som normal tekst («123,5») der talformatet som er sett i operativsystemet vert brukt.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Støtt oss!