CDate-funksjonen

Omformar eit strenguttrykk eller eit numerisk uttrykk til ein datoverdi.

Syntaks:


CDate (Uttrykk)

Returverdi:

Date

Parametrar:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Når du konverterer eit strenguttrykk, må dato og klokkeslett skrivast inn anten i eitt av dei formata som er definert for språket du brukar (sjå → Språk og nasjonale innstillingar → Generelt) eller i eit ISO datoformat (for tida er berre ISO-formatet med doble hermeteikn gyldig, for eksempel "2012-12-31"). I taluttrykk representerer verdiane til venstre for desimalteiknet datoen med start frå 31. desember 1899. Verdiane til høgre for desimalteiknet representerer klokkeslettet.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Støtt oss!