CBool-funksjonen

Konverterer ei streng-samanlikning eller ei numerisk samanlikning til eit Boolsk uttrykk, eller konverterer eit enkelt numerisk uttrykk til eit Boolsk uttrykk.

Syntaks:


CBool (Uttrykk1 {= | <> | < | > | <= | >=} Uttrykk2) eller CBool (Tal)

Returverdi:

Bool

Parametrar:

Uttrykk1, Uttrykk2: Strenguttrykk eller numeriske uttrykk som du vil samanlikna. Viss uttrykka passar saman, vil CBool-funksjonen returnera True, elles False.

Tal: Eit numerisk uttrykk du vil omforma. Viss uttrykket er lik 0, vert False returnert elles True.

I eksempelet nedanfor vert funksjonen CBool brukt for å evaluera verdien som er gjeve tilbake frå funksjonen Instr. Funksjonen ser etter om ordet «og» finst i setninga vart skrive inn.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Skriv inn ei kort setning:")
  ' kontrollerer om ordet «og» finst i setninga.
  ' I staden for kommandolinja
  ' If Instr(Input, "og")<>0 Then...
  ' vert CBool-funksjonen brukt slik:
  If CBool(Instr(sText, "og")) Then
    MsgBox "Ordet «og» finst i setninga du skreiv inn."
  EndIf
End Sub

Støtt oss!