CVErr-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk av typen «Error».

Syntaks:


      CVErr(Uttrykk)
    

Returverdi:

Variant.

Parameter:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Støtt oss!