CVar-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk.

Syntaks:


CVar (Uttrykk)

Returverdi:

Variant.

Parameter:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Støtt oss!