CDec-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit desimal-uttrykk.

Syntaks:


CDec (Uttrykk)

Returverdi:

Desimaltal.

Parameter:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Støtt oss!