CCur-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit valuta-uttrykk. Dei lokale innstillingane vert brukte for desimalskilje og valutasymbol.

Syntaks:


CCur(Uttrykk As Variant) As Currency

Returverdi:

Valuta

Parametrar:

Uttrykk: Kva streng som helst eller eit numerisk uttrykk som skal konverterast til eit tal.
CCur(EMPTY) returnerer 0.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

Eksempel:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Støtt oss!