CCur-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit valuta-uttrykk. Dei lokale innstillingane vert brukte for desimalskilje og valutasymbol.

Syntaks:


CCur(Uttrykk)

Returverdi:

Valuta

Parameter:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Støtt oss!