With-uttrykket

Set eit objekt som standardobjekt. Dersom det ikkje er definert eit anna objektnamn, vil alle eigenskapane og metodane referera til standardobjektet heilt til uttrykket End With er nådd.

Syntaks:

Diagram for With-uttrykket


    With object
       [statements]
    End With

Parametrar:

Bruk With og End With viss du har fleire eigenskapar eller metodar for eit enkelt objekt eller ein utvida datatype-definisjon.

tip

Nøsting av With-uttrykk gjer det enklare å skriva og lesa BASIC-rutinar.


Støtt oss!