With-uttrykket

Set eit objekt som standardobjekt. Viss det ikkje er oppgjeve eit anna objektnamn, vil alle eigenskapane og metodane referere til standardobjektet fram til END WITH er nådd.

Syntaks:


    With Object
     Statement block
    End With

Parameterar:

Bruk WITH og END WITH viss du har fleire eigenskapar og metodar for eit enkelt objekt.

Støtt oss!