Stop-uttrykket

Stoppar utføringa av eit BASIC-program.

Syntaks:

Diagram for Stop-uttrykket


Stop

Eksempel:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Støtt oss!